Kronika. Idea

CSW Kronika, Bytom CSW Kronika, Bytom

Kronika to Centrum Sztuki Współczesnej, ulokowane w sercu przemysłowego Bytomia na Górnym Śląsku, zajmujące się eksplorowaniem związków pomiędzy współczesną teorią i praktyką artystyczną a muzyką, polityką i naukami społecznymi, edukacją, teatrem, filmem, alternatywną turystyką, dizajnem i architekturą. Kronika powstała w 1991 r. i jest miejscem produkcji wiedzy. Po reorganizacji i gruntownym remoncie siedziby w 2006 r., Kronika zaczęła nowy etap swojej działalności.

Program CSW Kronika realizowany jest poprzez wystawy, projekty w przestrzeni publicznej, wycieczki, eksperymentalne cykle muzyczne publikacje i wydawnictwa artystyczne, warsztaty, dyskusje, wykłady, działalność popularyzatorską oraz edukacyjną.

CSW Kronika organizuje także rezydencje dla artystów i kuratorów, którzy podczas kilkutygodniowych pobytów na Śląsku tworzą projekty odnoszące się do specyfiki regionu i jego aktualnej problematyki społeczno-kulturalnej.

 

CSW Kronika współpracuje z artystami, kuratorami i ośrodkami sztuki w Polsce i za granicą. Dotychczasowi partnerzy to m.in. Kunstverein w Wolfsburgu, Fundacja Galerii Foksal w Warszawie, Press to Exit Project Space w Skopje, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Studia Kuratorskie Uniwersytetu Jegiellońskiego w Krakowie, L'Appartement 22 w Rabacie, thealit Frauen.Kultur.Labor w Bremie, Ars Cameralis Silesiae Superioris, Krytyka Polityczna, Pro Helvetia.

CSW Kronika
Rynek 26, 41-902 Bytom
tel./fax. (48 32) 281 81 33
www.kronika.org.pl


Kronika jest instytucją Miasta Bytomia i działa w strukturach organizacyjnych Bytomskiego Centrum Kultury www.becek.pl