You are here:wystawy»wystawy 2013»Paweł Kulczyński. Lament

Paweł Kulczyński. Lament

 • okres trwania: w ramach projektu A Place Where We Could Go
 • kurator: 21.09. - 05.10.2013
 • dodatkowe: kurator: Stanisław Ruksza
Paweł Kulczyński | Lament | instalacja dźwiękowa | 2013 Paweł Kulczyński | Lament | instalacja dźwiękowa | 2013

Stara Fabryka Drutu, ul. Dubois 22, Gliwice
W gliwickiej Fabryce Drutu powstaje instalacja dźwiękowa, będąca jednocześnie artystycznym komentarzem do zachodzących w centrum miasta przemian modernizacyjnych. W ramach międzynarodowego projektu artystycznego A Place Where We Could Go realizowanego przez Fundację Imago Mundi i bytomskie CSW Kronika, artysta dźwiękowy Paweł Kulczyński przygotowuje pracę - rzeźbę akustyczną, bazującą częściowo na chóralnym utworze z okresu renesansu, Lamentacje Jeremiasza, angielskiego kompozytora Thomasa Tallisa.

Instalacja, złożona z pięciu gładkich rur-kolumn, o wysokości trzech metrów, ustawionych na planie okręgu, została zaaranżowana w hali produkcyjnej, której okna wychodzą na teren budowy trasy szybkiego ruchu w centrum Gliwic. W ten sposób częścią kompozycji automatycznie stają się dźwięki prac budowlanych, dochodzące z otoczenia budynku. Wykorzystane są również nagrania terenowe zrealizowane na terenie budowy gliwickiego odcinka Drogowej Trasy Średnicowej, która łączy górnośląskie miasta. Dźwięki te podążają fragmentami za linią melodyczną i harmoniami kompozycji Tallisa. Dodatkowo włączone zostały nagrania chóru i elementy syntetyczne, tworząc razem bogatą i eklektyczną pod względem brzmieniowym całość.

Dla Pawła Kulczyńskiego jest to praca bardzo osobista, dotycząca jego rodzinnego miasta, w którym na skutek nietrafionych decyzji samorządowych w ścisłym centrum, wzdłuż parków miejskich, rzeki i kampusu studenckiego powstaje trasa szybkiego ruchu, dzieląca i rozrywająca przestrzeń publiczną. Stąd też dwuznaczny tytuł instalacji: Lament.
Jak komentuje swój projekt artysta: "Obym się mylił i niech sprawy potoczą się inaczej, choć historia nie daje tu wielkiej nadziei. Dlatego pozostaje siąść i płakać, co też, za pośrednictwem mojej pracy, uczynię. Jest to bezsilny krzyk sprzeciwu wobec procesów, na które nie mam wpływu, a które dotykają mnie bezpośrednio."

Odsłona projektu, której towarzyszyć będzie koncert artysty, występującego jako Wilhelm Bras, rozpocznie się 21 września o godz. 18.00.

pawelkulczynski.com

 

O projekcie A Place Where We Could Go:
A Place Where We Could Go (tytuł zapożyczony z piosenki Jeremy Jay´a) stanowi część międzynarodowego programu Projekt Metropolis współorganizowanego przez Fundację Imago Mundi, CSW Kronika w Bytomiu i Muzeum Śląskie. Posługując się różnymi narzędziami sztuki współczesnej, podejmuje on dyskusję wokół naznaczonych stereotypami miejsc o skomplikowanej tożsamości, wydobywa nowe lub zapomniane przestrzenie mentalne regionu Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, który staje się na czas projektu laboratorium sztuki.

Część prac (sitespecific) eksponowanych będzie w różnych przestrzeniach publicznych miast aglomeracji. Całość projektu podsumują wystawy zbiorowe oraz prezentacje projektu w Polsce, jak i w instytucjach partnerskich. Wystawom towarzyszyć będzie dwujęzyczna publikacja. W projekcie udział biorą: Magda Fabiańczyk, Rafał Jakubowicz, Erla S. Haraldsdottir, Lars Holdus, Paweł Kulczyński, Darri Lorenzen, Krystian Skylstad, Łukasz Surowiec, Fredric Vaerslev.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Icelandic Art Center, Reykjavik Art Museum i Kunsthall Grenland.

 

Paweł Kulczyński Lament
a part of the project A Place Where We Could Go
place: Former Wire Factory, Dubois St. 22, Gliwice

21st September - 5th October, Tue-Sat 3 - 6pm

opening: 21st September, 6pm
curator: Stanisław Ruksza

In the Gliwice Wire Factory a sound installation is being created that is at the same time an artistic commentary on the modernisation taking place in the city centre. As part of the international art project A Place Where We Could Go produced by the Imago Mundi Foundation and the CSW Kronika, the sound artist Paweł Kulczyński has been working on a sculpture, based partially on the choral Renaissance composition Lamentations of Jeremiah by the English composer Thomas Tallis. The installation, which consists of five 3 m high, smooth, white pipes/columns, has been set in the production hall of a factory the windows of which look out on to a nearby park and municipal palm house and a dual-carriageway under construction in the centre of the city - the Gliwice section of the Central Highway linking the cities of Upper Silesia.

Thus, the noises of construction that can be heard from the vicinity of the building automatically become part of the composition. The project also uses field recordings made on the construction site. The sounds follow the tune and harmonies of Tallis's composition. Choral recordings and synthetic elements, together combining into an aurally rich whole.

For Paweł Kulczyński this is a very personal work related to his home city, in which, due to ill-thought out decisions made by the local council, in the very heart of the city, along municipal parks, the river and the university campus there is being built a high-speed road that separates and breaks up public space. Hence, the installation's ambiguous title: Lamentations.

As the artist has himself commented on his project: "I'm hoping I'm wrong and things will take a different course, although, on past experience, I don?t have high hopes. All that's left is to sit down and weep; and that is what I'm doing, by means of my work. This is a helpless cry of protest against processes over which I have no influence but which touch directly on my life."

The opening of the project, accompanied by the concert by the artist, who will appear as Wilhelm Bras, will take place on 21 September, starting at 6 pm

About the project A Place Where We Could Go:

A Place Where We Could Go, a title borrowed from a song by Jeremy Jay, is part of an international program known as the Metropolis Project, organised jointly by the Imago Mundi Foundation, CCA Kronika of Bytom and the Silesian Museum. Using the various tools of modern art, the project takes up a debate about places of complex identity and stigmatised through stereotypes as well as brings up new or forgotten mental spaces of the region of Upper Silesia and Zagłębie Dąbrowskie which becomes an art lab for the duration of the project.

The site specific part of the work will be exhibited in various public city spaces across the conurbation. The entire project will evaluate exhibitions and presentations of the project in Poland and the partner institutions. The exhibitions will be accompanied by a bilingual publication. The project involves: Magda Fabiańczyk, Rafał Jakubowicz, Erla S. Haraldsdóttir, Lars Holdhus, Paul Kulczyński, Darrie Lorenzen, Krystian Skylstad, Łukasz Surowiec, Fredric Vaerslev.

The project is partnered by the Icelandic Art Centre, Reykjavik Art Museum and the Kunsthalle Grenland.

wystawy 2013

 • Barbora Klímová. Próba połączenia / An Attempt to Connect

  CSW Kronika zaprasza na wykład czeskiej artystki Barbory Klímovej, podczas którego podejmie ona próbę nawiązania relacji z twórcami i kulturą lat 70. i 80. w Czechosłowacji. Podczas spotkania artystka

  13.12.2013 o godz. 19.00
  wykład i spotkanie z artystką
  zajęcia dla dzieci: 07.12.2013 o godz. 11.00
 • Łukasz Surowiec. Barbórka w Zemście

  "biedacy z poddaszy naiwnie i spontanicznie formułują sądy trafniejsze i śmielsze niż wytworni panowie, wielcy mówcy, wahający się wciąż mędrcy"
  Jean Varlet

  04.12.2013 - 19.01.2014
  kurator: Stanisław Ruksza
  anarchistyczny klub / księgarnia ZEMSTA, Poznań
 • Workers of the Artworld Unite

  W wystawie udział biorą m.in. Azorro, Piotr Bujak, Karolina Breguła, Bogna Burska, Chłopi (Filip Chrobak & Łukasz Surowiec), Łukasz Dziedzic, Marta Frej, Rafał Jakubowicz, Szymon Kobylarz, Karolina Ku

  26.10. - 07.12.2013
  kurator: Stanisław Ruksza
  współpraca: Agata Cukierska
 • Piotr Bujak. Volume 1: Fifteen Feet Of Pure White Snow

  Piotr Bujak definiuje siebie jako artystę-badacza zajmującego się uprawianiem nauki poprzez sztuki audiowizualne. Jego wystawa w Kronice składa się z serii wielokanałowych instalacji (wideo-haiku, wid

  26.10. - 07.12.2013
  kurator: Stanisław Ruksza
 • The City is Empty*

  artyści / artists: Damian Heinisch, Hanne Grieg Hermansen, Runhild Hundeide, Frido Evers, Lars Brekke & Henrik Pask, Jason Havneraas, Johanna Ellen, Magnus Vatvedt, Sebastian Helling, Marie-Louise Jac

  w ramach projektu A Place Where We Could Go
  05. - 19.10.2013
  kurator: Kristian Skylstad
 • Paweł Kulczyński. Lament

  Stara Fabryka Drutu, ul. Dubois 22, Gliwice
  W gliwickiej Fabryce Drutu powstaje instalacja dźwiękowa, będąca jednocześnie artystycznym komentarzem do zachodzących w centrum miasta przemian modernizacyj

  w ramach projektu A Place Where We Could Go
  21.09. - 05.10.2013
  kurator: Stanisław Ruksza
 • Nowe Życie. Wystawa dla najmłodszych

  udział biorą: Agnieszka Brzeżańska, Monika Drożyńska, Elżbieta Jabłońska, Jose Carlos Torres Sanchez, Dominik Jałowiński & Piotr Wysocki, Fundacja Napraw Sobie Miasto, czyli Aleksander Krajewski, Mart

  17.07. - 20.09.2013
  kuratorka: Agata Tecl
 • Matej Vakula. Agents Of Knowledge

  Wystawa Mateja Vakuli Agents of Knowledge składa się z dokumentacji dwóch projektów realizowanych przez artystę na Śląsku i Zagłębiu Dąbrowskim w ostatnich miesiącach w ramach rezydencji Projektu Metr

  w ramach programu Projekt Metropolis
  06. - 27.06.2013
  kurator: Stanisław Ruksza, współpraca: Radek Ćwieląg
 • Dominik Ritszel. Polowanie

  "[...] nie mogę zatrzymywać się nad okropnościami jakie wspólnie popełniliśmy. Niech wam wystarczy, gdy powiem, iż były one na miarę jego szczytowych osiągnięć i że to, co moglibyście o nich sądzić, b

  06. - 27.07.2013
  kuratorka: Agata Cukierska
 • Adam Laska. Transitory human

  Prace Adama Laski pokazywane na wystawie w Kronice są silnie naznaczone pytaniem: czym jest mit? Jak powstaje? Jak pomaga zrozumieć rzeczywistość? Artysta nie poprzestaje jednak na pytaniu i samemu wy

  06. - 27.07.2013
  kurator: Adrian Chorębała
 • Negotiators and Dreamers

  un progetto di Fondazione Imago Mundi, Cracovia
  in collaborazione con il centro d'arte contemporanea Kronika, Bytom

  27.06. - 19.07.2013
  kurator: Stanisław Ruksza
  Careof - Fabbrica del Vappore, Milano
 • Anna Baumgart. Franciszka Wróbla bunt jest niepewny

  Projekt Anny Baumgart jest współczesnym spojrzeniem na problem młodych bezrobotnych na Śląsku. Dokumentując spotkanie z pozbawionym zatrudnienia młodym człowiekiem, artystka nawiązuje do realizacji z

  w ramach programu Projekt Metropolis
  casting 16.06.2013 godz. 16.00
  kurator: Stanisław Ruksza
 • Matej Vakula. Knowledge for Silesia

  Knowledge for Silesia stanowi miejsce wymiany idei i pomysłów oraz działanie tworzone z mieszkańcami Śląska zapraszanymi do dzielenia się posiadaną wiedzą.

  w ramach programu Projekt Metropolis
  warsztaty - czerwiec 2013
  kurator: Stanisław Ruksza, współpraca: Radek Ćwieląg
 • Matej Vakula. Manual for Public Space

  Drugi projekt Mateja Vakuli realizowany na Śląsku stanowi platformę wymiany pomysłów na poprawę przestrzeni publicznej. Warsztaty służą określeniu problemu i opracowania instrukcji do jego rozwiązania

  w ramach programu Projekt Metropolis
  warsztaty - czerwiec 2013
  kurator: Stanisław Ruksza, współpraca: Radek Ćwieląg
 • Bogna Burska. Co jedzą rusałki?

  Praca Co jedzą rusałki? Bogny Burskiej polega na próbie wyhodowania żywych motyli w galerii, nawiązując do początków idei wystawiennictwa, muzeów przed podziałem na specjalizacje, pokazujących zjawisk

  w ramach programu Projekt Metropolis
  27.04. - 22.06.2013
  kurator: Stanisław Ruksza
 • Szymon Kobylarz. Sztuka dla sztuki

  Wystawa Sztuka dla sztuki Szymona Kobylarza składa się z kilkudziesięciu obrazów - akwarel z lat 2012-13. Artysta namalował hipotetyczne, wymyślone przez niego wystawy (utopijne, niemożliwe, prawdopod

  27.04. - 22.06.2013
  kurator: Stanisław Ruksza
 • Katarzyna Górna & Jakub Majmurek. Archeologia Utopii

  Wystawa Archeologia utopii Katarzyny Górnej i Jakuba Majmurka powstała w wyniku ubiegłorocznego programu Kroniki Prace społeczne. Projekt składa się z rzeźby oraz dwukanałowej projekcji przedstawiając

  w ramach programu Kroniki Prace społeczne
  27.04. - 22.06.2013
  kurator: Stanisław Ruksza
 • Bartek Materka. Gdzie masz czapkę?

  "Zdegradowaliśmy nasze oczy do roli instrumentów pomiarowych i rozpoznających - stąd nieurodzaj idei, które można wyrazić obrazowo i nieumiejętność wykrywania znaczeń w tym, co się widzi"
  Rudol Arnheim

  w ramach programu Projekt Metropolis
  09.02. - 23.03.2013
  kurator: Stanisław Ruksza
 • Łukasz Obałek. Touchscreen

  Łukasz Obałek pracuje wobec zastanego miejsca. W Kronice działa względem meeting roomu - przestrzeni bogatej w historię, jak i interwencje wielu artystów, a także spotkania będące zalążkami prac. Dzia

  09.02. - 16.03.2013
  kurator: Stanisław Ruksza
 • Z daleka widok jest piękny

  reżyseria: Wilhelm Sasnal i Anna Sasnal
  aktorzy: Marcin Czarnik, Agnieszka Podsiadlik, Piotr Nowak, Elżbieta Okupska, Jerzy Łapiński, Hanna Chojnacka

  pokaz filmu
  18.01.2013 godz. 19:00
  reż. Anna Sasnal i Wilhelm Sasnal