You are here:wystawy»wystawy 2013»The City is Empty*

The City is Empty*

 • okres trwania: w ramach projektu A Place Where We Could Go
 • kurator: 05. - 19.10.2013
 • dodatkowe: kurator: Kristian Skylstad

artyści / artists: Damian Heinisch, Hanne Grieg Hermansen, Runhild Hundeide, Frido Evers, Lars Brekke & Henrik Pask, Jason Havneraas, Johanna Ellen, Magnus Vatvedt, Sebastian Helling, Marie-Louise Jacobs, Janne Talstad, Tor-J?rgen Van Eijk, Jon Eirik Kopperud & Saman Kamyab, Kjetil Berge, Kenneth Alme, Ingri Haraldsen  & Petter Buhagen, Hans Christian Skovholt, Tora Dalseng, Victor Boullet, Kristian Skylstad, Karen Nikgol & Lee Meo

"Porusza się samotnie w swoim domu, a wszystko mówi o nim. Jeżdżą na nartach, ale bardzo daleko. Te obrazki nie są zdjęciami budynków tylko rysunkami. Ten budynek nigdy nie zostanie wybudowany, ponieważ on wybrał bycie artystą, a nie architektem. Wznoszą toast za każdym razem, gdy widzą czarnucha. Niech tusz kapie, niech płynie. Buty, lubię damskie buty i lustra. Pozwól mi śpiewać, śpiewać o nim. Opuszczony krajobraz i ja nagrywający ich inwigilację. Chcę tylko, aby obraz się złaaaamał, złaaamał, rozpłynął się. Dla wszystkiego jest alternatywa, szczególnie dla przecenionego. Myślę liniami, tak myślę, i ważne jest jak oni robią - te linie. Pracujemy razem w miłości. Wpadłem w to przypadkiem, ponieważ się znamy. Jesteś tylko kawałkiem tkaniny zebranym na tanim materiale, który przypadkiem wygląda jak 11 września. Wyślę coś jak będę miał czas. Ktoś jest samotny, w tym mieście wieczorem postaram się zrobić co właściwe, w tym mieście...Ale ja tylko przekształcam cytaty. Jestem fikcją, w którą ty nawet nie wierzysz. DZIAŁAJ."

Kristian Skylstad

"He is moving alone in his house, and everything is about him. They are skiing, but far away. These pictures are not pictures of buildings, but drawings. This building will never be built, because he chose to be an artist instead of an architect. They are cheering every time they see a nigger. Let the ink drop, let it flow. Shoes, I like womens shoes, and mirrors. Let me sing, sing, about him. Desolate landscapes, and here I am, recording their surveillance. I just want the image to brrrreake up, to breeeakkke up, to dissolve. There is an alternative to everything, especially the hype. I think in lines, I do, and I care how they do - the lines. We work together in love. I just stumbbllld into this, by accident, because we know each other. You just piece fabric together on cheap material and accidentially it looks like 911. I'll send something if I have time. Someone is alone, in this city tonight I try to do what's right, in this city... But I only transform quotes. I'm fiction, and you don't even believe it. PERFORM."
Kr?st?an Skylstad


____________________

* Wystawa The City Is Empty ma miejsce w Bytomiu. Jej kurator jest rezydentem w tym mieście. Zaprosił do niej innych, ważnych artystów z Norwegii. Tytuł wystawy odnosi się do norweskiego znaczenie nazwy miasta Bytom - BY (miasto) - TOM (puste).

* The exhibition The City Is Empty takes place in Bytom. Its curator is in the residency programme in this city. He invited other, important artists from Norway to take part. The title of the exhibition directly refers to the Norwegian meaning of the name Bytom - BY (city) - TOM (empty).

 

O projekcie A Place Where We Could Go:
A Place Where We Could Go (tytuł zapożyczony z piosenki Jeremy Jay´a) stanowi część międzynarodowego programu Projekt Metropolis współorganizowanego przez Fundację Imago Mundi, CSW Kronika w Bytomiu i Muzeum Śląskie. Posługując się różnymi narzędziami sztuki współczesnej, podejmuje on dyskusję wokół naznaczonych stereotypami miejsc o skomplikowanej tożsamości, wydobywa nowe lub zapomniane przestrzenie mentalne regionu Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, który staje się na czas projektu laboratorium sztuki.

Część prac (sitespecific) eksponowanych będzie w różnych przestrzeniach publicznych miast aglomeracji. Całość projektu podsumują wystawy zbiorowe oraz prezentacje projektu w Polsce, jak i w instytucjach partnerskich. Wystawom towarzyszyć będzie dwujęzyczna publikacja. W projekcie udział biorą: Magda Fabiańczyk, Rafał Jakubowicz, Erla S. Haraldsdottir, Lars Holdus, Paweł Kulczyński, Darri Lorenzen, Krystian Skylstad, Łukasz Surowiec, Fredric Vaerslev.

kurator programu: Stanisław Ruksza

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Icelandic Art Center, Reykjavik Art Museum i Kunsthall Grenland.

About the project A Place Where We Could Go:
A Place Where We Could Go, a title borrowed from a song by Jeremy Jay, is part of an international program known as the Metropolis Project, organised jointly by the Imago Mundi Foundation, CCA Kronika of Bytom and the Silesian Museum. Using the various tools of modern art, the project takes up a debate about places of complex identity and stigmatised through stereotypes as well as brings up new or forgotten mental spaces of the region of Upper Silesia and Zagłębie Dąbrowskie which becomes an art lab for the duration of the project.

The site specific part of the work will be exhibited in various public city spaces across the conurbation. The entire project will evaluate exhibitions and presentations of the project in Poland and the partner institutions. The exhibitions will be accompanied by a bilingual publication. The project involves: Magda Fabiańczyk, Rafał Jakubowicz, Erla S. Haraldsdóttir, Lars Holdhus, Paul Kulczyński, Darrie Lorenzen, Krystian Skylstad, Łukasz Surowiec, Fredric Vaerslev.

curator of the programme: Stanisław Ruksza

The project is partnered by the Icelandic Art Centre, Reykjavik Art Museum and the Kunsthalle Grenland.

wystawy 2013

 • Barbora Klímová. Próba połączenia / An Attempt to Connect

  CSW Kronika zaprasza na wykład czeskiej artystki Barbory Klímovej, podczas którego podejmie ona próbę nawiązania relacji z twórcami i kulturą lat 70. i 80. w Czechosłowacji. Podczas spotkania artystka

  13.12.2013 o godz. 19.00
  wykład i spotkanie z artystką
  zajęcia dla dzieci: 07.12.2013 o godz. 11.00
 • Łukasz Surowiec. Barbórka w Zemście

  "biedacy z poddaszy naiwnie i spontanicznie formułują sądy trafniejsze i śmielsze niż wytworni panowie, wielcy mówcy, wahający się wciąż mędrcy"
  Jean Varlet

  04.12.2013 - 19.01.2014
  kurator: Stanisław Ruksza
  anarchistyczny klub / księgarnia ZEMSTA, Poznań
 • Workers of the Artworld Unite

  W wystawie udział biorą m.in. Azorro, Piotr Bujak, Karolina Breguła, Bogna Burska, Chłopi (Filip Chrobak & Łukasz Surowiec), Łukasz Dziedzic, Marta Frej, Rafał Jakubowicz, Szymon Kobylarz, Karolina Ku

  26.10. - 07.12.2013
  kurator: Stanisław Ruksza
  współpraca: Agata Cukierska
 • Piotr Bujak. Volume 1: Fifteen Feet Of Pure White Snow

  Piotr Bujak definiuje siebie jako artystę-badacza zajmującego się uprawianiem nauki poprzez sztuki audiowizualne. Jego wystawa w Kronice składa się z serii wielokanałowych instalacji (wideo-haiku, wid

  26.10. - 07.12.2013
  kurator: Stanisław Ruksza
 • The City is Empty*

  artyści / artists: Damian Heinisch, Hanne Grieg Hermansen, Runhild Hundeide, Frido Evers, Lars Brekke & Henrik Pask, Jason Havneraas, Johanna Ellen, Magnus Vatvedt, Sebastian Helling, Marie-Louise Jac

  w ramach projektu A Place Where We Could Go
  05. - 19.10.2013
  kurator: Kristian Skylstad
 • Paweł Kulczyński. Lament

  Stara Fabryka Drutu, ul. Dubois 22, Gliwice
  W gliwickiej Fabryce Drutu powstaje instalacja dźwiękowa, będąca jednocześnie artystycznym komentarzem do zachodzących w centrum miasta przemian modernizacyj

  w ramach projektu A Place Where We Could Go
  21.09. - 05.10.2013
  kurator: Stanisław Ruksza
 • Nowe Życie. Wystawa dla najmłodszych

  udział biorą: Agnieszka Brzeżańska, Monika Drożyńska, Elżbieta Jabłońska, Jose Carlos Torres Sanchez, Dominik Jałowiński & Piotr Wysocki, Fundacja Napraw Sobie Miasto, czyli Aleksander Krajewski, Mart

  17.07. - 20.09.2013
  kuratorka: Agata Tecl
 • Matej Vakula. Agents Of Knowledge

  Wystawa Mateja Vakuli Agents of Knowledge składa się z dokumentacji dwóch projektów realizowanych przez artystę na Śląsku i Zagłębiu Dąbrowskim w ostatnich miesiącach w ramach rezydencji Projektu Metr

  w ramach programu Projekt Metropolis
  06. - 27.06.2013
  kurator: Stanisław Ruksza, współpraca: Radek Ćwieląg
 • Dominik Ritszel. Polowanie

  "[...] nie mogę zatrzymywać się nad okropnościami jakie wspólnie popełniliśmy. Niech wam wystarczy, gdy powiem, iż były one na miarę jego szczytowych osiągnięć i że to, co moglibyście o nich sądzić, b

  06. - 27.07.2013
  kuratorka: Agata Cukierska
 • Adam Laska. Transitory human

  Prace Adama Laski pokazywane na wystawie w Kronice są silnie naznaczone pytaniem: czym jest mit? Jak powstaje? Jak pomaga zrozumieć rzeczywistość? Artysta nie poprzestaje jednak na pytaniu i samemu wy

  06. - 27.07.2013
  kurator: Adrian Chorębała
 • Negotiators and Dreamers

  un progetto di Fondazione Imago Mundi, Cracovia
  in collaborazione con il centro d'arte contemporanea Kronika, Bytom

  27.06. - 19.07.2013
  kurator: Stanisław Ruksza
  Careof - Fabbrica del Vappore, Milano
 • Anna Baumgart. Franciszka Wróbla bunt jest niepewny

  Projekt Anny Baumgart jest współczesnym spojrzeniem na problem młodych bezrobotnych na Śląsku. Dokumentując spotkanie z pozbawionym zatrudnienia młodym człowiekiem, artystka nawiązuje do realizacji z

  w ramach programu Projekt Metropolis
  casting 16.06.2013 godz. 16.00
  kurator: Stanisław Ruksza
 • Matej Vakula. Knowledge for Silesia

  Knowledge for Silesia stanowi miejsce wymiany idei i pomysłów oraz działanie tworzone z mieszkańcami Śląska zapraszanymi do dzielenia się posiadaną wiedzą.

  w ramach programu Projekt Metropolis
  warsztaty - czerwiec 2013
  kurator: Stanisław Ruksza, współpraca: Radek Ćwieląg
 • Matej Vakula. Manual for Public Space

  Drugi projekt Mateja Vakuli realizowany na Śląsku stanowi platformę wymiany pomysłów na poprawę przestrzeni publicznej. Warsztaty służą określeniu problemu i opracowania instrukcji do jego rozwiązania

  w ramach programu Projekt Metropolis
  warsztaty - czerwiec 2013
  kurator: Stanisław Ruksza, współpraca: Radek Ćwieląg
 • Bogna Burska. Co jedzą rusałki?

  Praca Co jedzą rusałki? Bogny Burskiej polega na próbie wyhodowania żywych motyli w galerii, nawiązując do początków idei wystawiennictwa, muzeów przed podziałem na specjalizacje, pokazujących zjawisk

  w ramach programu Projekt Metropolis
  27.04. - 22.06.2013
  kurator: Stanisław Ruksza
 • Szymon Kobylarz. Sztuka dla sztuki

  Wystawa Sztuka dla sztuki Szymona Kobylarza składa się z kilkudziesięciu obrazów - akwarel z lat 2012-13. Artysta namalował hipotetyczne, wymyślone przez niego wystawy (utopijne, niemożliwe, prawdopod

  27.04. - 22.06.2013
  kurator: Stanisław Ruksza
 • Katarzyna Górna & Jakub Majmurek. Archeologia Utopii

  Wystawa Archeologia utopii Katarzyny Górnej i Jakuba Majmurka powstała w wyniku ubiegłorocznego programu Kroniki Prace społeczne. Projekt składa się z rzeźby oraz dwukanałowej projekcji przedstawiając

  w ramach programu Kroniki Prace społeczne
  27.04. - 22.06.2013
  kurator: Stanisław Ruksza
 • Bartek Materka. Gdzie masz czapkę?

  "Zdegradowaliśmy nasze oczy do roli instrumentów pomiarowych i rozpoznających - stąd nieurodzaj idei, które można wyrazić obrazowo i nieumiejętność wykrywania znaczeń w tym, co się widzi"
  Rudol Arnheim

  w ramach programu Projekt Metropolis
  09.02. - 23.03.2013
  kurator: Stanisław Ruksza
 • Łukasz Obałek. Touchscreen

  Łukasz Obałek pracuje wobec zastanego miejsca. W Kronice działa względem meeting roomu - przestrzeni bogatej w historię, jak i interwencje wielu artystów, a także spotkania będące zalążkami prac. Dzia

  09.02. - 16.03.2013
  kurator: Stanisław Ruksza
 • Z daleka widok jest piękny

  reżyseria: Wilhelm Sasnal i Anna Sasnal
  aktorzy: Marcin Czarnik, Agnieszka Podsiadlik, Piotr Nowak, Elżbieta Okupska, Jerzy Łapiński, Hanna Chojnacka

  pokaz filmu
  18.01.2013 godz. 19:00
  reż. Anna Sasnal i Wilhelm Sasnal