You are here:wystawy»wystawy 2014»Andrzej Tobis. Dowody rzeczowe / Exhibits

Andrzej Tobis. Dowody rzeczowe / Exhibits

 • okres trwania: 10.05. - 28.06.2014
 • kurator: kurator: Stanisław Ruksza
Andrzej Tobis. Moja najlepsza rzeźba Andrzej Tobis. Moja najlepsza rzeźba

Wystawa Dowody rzeczowe składa się z najnowszych obrazów Andrzeja Tobisa  tworzących cykl, którego motywem spajającym są wymyślone, hipotetyczne rzeźby geometryczne. Dowody rzeczowe to zarazem powrót artysty do medium malarstwa.

Podobnie jak w poprzednim cyklu A-Z (Gabloty edukacyjne), nowe prace Tobisa są pełne odniesień do zjawisk i wydarzeń z codziennego życia oraz do historii sztuki i układają się w wizualne śledztwo. To jak najbardziej „przygodowe" malarstwo, wzbogacone zostało w przewodnik po wystawie, stanowiący integralną część pokazu, z tekstem artysty i zaprogramowaną trasą oglądania.

Jak komentuje Andrzej Tobis: „Dowód rzeczowy to termin kojarzący się bardziej z kryminalistyką, niż malarstwem. Jednak zarówno zbrodnia, jak i obraz rodzą się w ludzkim umyśle. Czy zbrodnię popełnioną jedynie w umyśle można w ogóle nazwać zbrodnią? Myślę, że można ją tak nazwać dokładnie w takim samym stopniu, w jakim obraz może być jej dowodem. Dowód rzeczowy to po angielsku exhibit. Może w kulturze anglosaskiej kryminalistyka i sztuka nie są od siebie aż tak odległe jak w kulturze polskiej? W swoich obrazach nie zajmuję się jednak kryminalistyką i zbrodniami, lecz myślami. Chyba, że uznamy za zbrodnię pojawienie się jakiejkolwiek myśli w jakimkolwiek umyśle.
Mam nadzieję, że obrazy pokazane na wystawie są dowodem rzeczowym na to, że myśl pojawia się czasem w moim umyśle. Jeśli tak nie jest, wszystkie dowody uznać należy za sfabrykowane.
Bohaterem wszystkich obrazów jest rzeźba. Za każdym razem inna, ale zawsze geometryczna i na ogół abstrakcyjna. Każda rzeźba została wymyślona przeze mnie, a obraz na którym jest przedstawiona jest jedynym rzeczowym dowodem jej istnienia. Każda rzeźba jest więc myślą, która w moim umyśle przybrała mniej lub bardziej abstrakcyjno-geometryczny kształt".

Andrzej Tobis (ur. 1970) - artysta wizualny używający m.in. medium malarstwa i fotografii. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach, gdzie obecnie prowadzi Pracownię Malarstwa. Jego prace pokazywane były na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Mieszka w Katowicach.


Dowody rzeczowe exhibition consists of the latest Andrzej Tobis paintings that form a series with made-up, hypothetic geometrical sculptures as uniting motif.
With Dowody rzeczowe artist also returns to practicing art by mean of painting. Similarly to previous series A-Z (Gabloty edukacyjne) (A-Z, Educational Showcases), latest Tobis works are full of references to phenomena and everyday life events, as well as to the history of art and together they form a visual inquiry. This “adventure” painting has been supplemented with an exhibition guide with text written by the artist and scheduled viewing route that constitute an integral part of the show.

Andrzej Tobis says: “Dowód rzeczowy (Exhibit) is a term associated more with criminology than painting. However, both crime and picture originate in a human mind. Can crime committed only in one’s mind be actually classified as a crime? I believe it can be named as such to the same extent to which picture can constitute its evidence. In English the evidence object is described by the word “exhibit”. Perhaps in Anglo-Saxon culture criminology and art are not that distant from each other as in Polish culture? However, I am not dealing with criminology or crimes in my paintings. I am concerned with thoughts instead. Unless appearance of any thought in any mind is to be considered as a crime.
I hope that pictures presented at this exhibition prove to be an exhibit of a thought visiting my mind from time to time. In case it is not true, all evidence shall be regarded as fabricated.
Sculpture is the hero of all my pictures presented here. Even though it is another one every time, it is always geometric and usually abstract as well. Each sculpture has been made up by me and picture where I have presented it is the only evidence of its existence. Each sculpture is therefore a thought which has adopted some sort of abstract-geometrical shape”.

Andrzej Tobis (1970) - a visual artist, employing means such as: painting and photography. A graduate of the Academy of Fine Arts in Katowice where he currently runs a painting studio. His works have been displayed in numerous individual and collective exhibitions, domestically and abroad. Lives in Katowice.

wystawy 2014

 • The Wall. Art Face To Face With Borders, Careof DOCVA w Mediolanie

  Artyści: Paweł Althamer, Wojciech Doroszuk, Magda Fabianczyk, Giuseppe Fanizza, Nina Fiocco and Metodo Salgari, Khaled Jarrar, Giovanni Morbin, Marina Naprushkina, Joanna Rajkowska, REP, Santiago Sier

  13.01 - 18.02.2015
  kurator: Stanisław Ruksza
  Careof DOCVA, Mediolan
 • NoPlace, Oslo: A Place Where We Could Go

  kolejna odsłona wystawy A Place Where We Could Go
  Galeria Noplace, Oslo, Norwegia

  12. - 21.12.2014
  kurator: Stanisław Ruksza, współpraca: Łukasz Trzciński
  NoPlace, Oslo
 • Paul Philipp Heinze. Nocturnal Times

  Instalacja audiowizualna Nocturnal Times Paula Philippa Heinze odsłania głębokie i nieoczywiste, a zarazem nieodłączne aspekty Black Metalu, które ujawniają moc przyciągającą do niego zróżnicowane gru

  29.11.2014 - 31.01.2015
  otwarcie 29 listopada 2014 (sobota) godz. 19:00
 • Jan Pfeiffer. Punkty wsparcia

  Projekt Punkty wsparcia podnosi wątek długofalowego podtrzymywania przy życiu idei, wizji oraz ich przekładania na wizualny język form i znaków, zadaje on również pytanie, jak można rozpoznać, że okre

  29.11.2014 - 31.01.2015
  kurator: Stanisław Ruksza
  otwarcie 29 listopada 2014 (sobota) godz. 19:00
 • Plica polonica

  udział biorą: Piotr Bujak, Bogna Burska, Hubert Czerepok, Maya Gordon, Katarzyna Górna & Jakub Majmurek, Michał Korchowiec, Jerzy Lewczyński, Zbigniew Libera, Jacek Niegoda, Dorota Nieznalska, Patrycj

  29.11.2014 - 31.01.2015
  kuratorzy: Stanisław Ruksza, Agata Cukierska
  otwarcie 29 listopada 2014 (sobota) godz. 19:00 + koncert Lautbild
 • STANZA. Rzeczywistości równoległe: Entropia przez czarną materię

  Projekt łączy trzy miejsca: Dudley (Anglia), Bytom (Polska) oraz Charleroi (Belgia). Są to trzy słynne regiony górnicze, zwane również „Czarnymi krajami" (Black Counties). W ramach pracy zobaczymy obr

  29.11.2014 - 31.01.2015
  koordynacja: Agata Gomolińska - Senczenko
  otwarcie 29 listopada 2014 (sobota) godz. 19:00 + koncert Lautbild
 • Michał Korchowiec. Cztery pory roku, lecz bez wiosny

  Wystawa Michała Korchowca Cztery pory roku, lecz bez wiosny składa się z monumentalnej, tytułowej instalacji interaktywnej oraz wyboru najnowszych obrazów artysty.

  27.09. - 08.11.2014
  kurator: Stanisław Ruksza
  koordynacja: Agata Gomolińska - Senczenko
 • Imagining Crisis

  udział biorą: Kimmo Alakunnas, Rossina Bossio, Mihai Grecu / Thibault Gleize, Shahar Marcus, Albert Merino, Oliver Pietsch, Ernesto Pombo / Chimene Costa, Provmyza (Galina/ Sergey), Masahiro Tsutani,

  11.07. - 23.08.2014
  kuratorka: Yunnia Yang
  koordynacja: Agata Cukierska
 • Stephanie Sujyco & Piotr Bujak. Dirty Works

  Dirty Works to wspólna inicjatywa Stephanie Sujyco i Piotra Bujaka, która składa się z gotowych już realizacji oraz prac work-in-progress, wykonywanych podczas trwania wystawy.

  11.07. - 23.08.2014
  kurator: Stanisław Ruksza
 • Marek Glinkowski. Węzeł

  Projekt Węzeł Marka Glinkowskiego nawiązuje do węzła kolejowego w Tarnowskich Górach, będącego przez ponad 150 lat strategicznym obiektem kolejowym na Górnym Śląsku i jednym z największych tego typu w

  w ramach programu Projekt Metropolis
  11.07. - 23.08.2014
  kurator: Stanisław Ruksza
 • Patrycja Orzechowska. Ciało w formie / Body in the form

  Tytuł wystawy Ciało w formie zarysowuje główne wątki sztuki Patrycji Orzechowskiej: cielesność, zagadnienia wzajemnego porządku ludzi i zjawisk, żywotność rzeczy. Pokaz w Kronice prezentuje prace z os

  10.05. - 28.06.2014
  kurator: Stanisław Ruksza
 • Łukasz Skąpski. Przaja moimu hajmatowi

  CSW Kronika w Bytomiu i Fundacja Imago Mundi zapraszają na wystawę w ramach cyklu A Place Where We Could Go (część programu Projekt Metropolis).

  artyści: Łukasz Skąpski oraz Ayuta, Rafał Bujnowski, Paw

  w ramach programu Projekt Metropolis
  08.03. - 12.04.2014
  kurator: Stanisław Ruksza
 • Andrzej Tobis. Dowody rzeczowe / Exhibits

  Wystawa Dowody rzeczowe składa się z najnowszych obrazów Andrzeja Tobisa  tworzących cykl, którego motywem spajającym są wymyślone, hipotetyczne rzeźby geometryczne. Dowody rzeczowe to zarazem powrót

  10.05. - 28.06.2014
  kurator: Stanisław Ruksza
 • A Place Where We Could Go

  Wystawa A Place Where We Could Go to premierowa odsłona ośmiu autonomicznych projektów (wystaw) Magdy Fabiańczyk, Erli S. Haralsdóttir, Larsa Holdhusa i Frederika Gruyaerta, Rafała Jakubowicza, Darri

  w ramach programu Projekt Metropolis
  08.03. - 26.04.2014
  kurator: Stanisław Ruksza
 • Katarzyna Bochenek. Wiele pytań, mało odpowiedzi

  Wystawa Katarzyny Bochenek jest wyborem prac powstałych w ramach cyklu Wiele pytań, mało odpowiedzi. W Kronice przybiorą formę plakatów i murali, czerpiących z estetyki szablonu, obrazowego haiku, poe

  08.03. - 26.04.2014
  kurator: Stanisław Ruksza