You are here:wystawy»wystawy 2014»Patrycja Orzechowska. Ciało w formie / Body in the form

Patrycja Orzechowska. Ciało w formie / Body in the form

 • okres trwania: 10.05. - 28.06.2014
 • kurator: kurator: Stanisław Ruksza
Patrycja Orzechowska, Kinderturnen (Szkielety), kolaż, 50x70 cm, 2013 Patrycja Orzechowska, Kinderturnen (Szkielety), kolaż, 50x70 cm, 2013

Tytuł wystawy Ciało w formie zarysowuje główne wątki sztuki Patrycji Orzechowskiej: cielesność, zagadnienia wzajemnego porządku ludzi i zjawisk, żywotność rzeczy. Pokaz w Kronice prezentuje prace z ostatnich kilku lat twórczości artystki: kolaże, inscenizowane fotografie, instalacje.


W cyklu kolaży Kinderturnen Orzechowska wykorzystuje zdjęcia z niemieckiego podręcznika Gimnastyka dziecięca. Zbiór ćwiczeń w fotografiach, ilustrujący zastosowanie przyrządów i przyborów gimnastycznych w przedszkolu (oryginalny tytuł Kinderturnen) z 1959 roku. Fotografie dzieci (modele z książki byli mieszkańcami sierocińca) artystka wpisuje w geometryczne struktury tworzące abstrakcyjny twór bądź układające się w słowa Haus lub Home, wskazujące na pozornie bezpieczną i uporządkowaną przestrzeń. Niczym w Kinderszenen (sceny dziecięce) Roberta Schumanna, nawiązania do dzieciństwa wiążą się z sentymentalną podróżą do przeszłości, ale i opresyjnością wspomnień.

W swoich pracach Patrycja Orzechowska nawiązuje też do sztuk performatywnych, współpracuje z gimnastyczkami, tancerzami czy aktorami. W serii fotografii Homebody modelką jest młoda dziewczyna, wykonująca figury asanów z jogi, zestawione z przedmiotami codziennego życia (krzesła) i przestrzenią domu.

Ciało w formie wskazuje na uprzedmiotowienia ciała (naszego ja) w urządzeniach, zarówno materialnych, jak i ideowych. Wiele systemów politycznych, religii, ale i modernistycznych kierunków artystycznych posługiwało/posługuje się pozornie antropocentrycznym sposobem myślenia wizualnego (pitagorejską kliszą mentalną), wpisując figurę człowieka w apriorycznie przyjęte formy całości, symbolizowane np. przez figury geometryczne, krzyże, gwiazdy czy inne struktury symboliczne, służące narzędziom kontroli i poskramianiu seksualności. Artystka podejmuje zarazem wątek ćwiczeń i tresury ciała, stanowiących jeden z symptomów dzisiejszego terroru sprawności i wypierania lęku przed śmiercią.

Działania Patrycji Orzechowskiej zmierzają jednocześnie do przywrócenia /podtrzymania żywotności przedmiotów, które straciły swoje funkcje. Podobnie jak w przypadku znalezionej niemieckiej książki (archeologia fotografii), wykorzystuje w swoich instalacjach na wystawie (Szkielety, Ściana) stare abażury, czy zużyte fajerwerki, z pełną konsekwencją znaczeń, które niosą: powtórnego światła, błysku, wybuchu, iluminacji... Last but not least instalacja Szkielety, zaaranżowana w dawnym pomieszczeniu mieszkalnym bytomskiej instytucji (niegdyś rodziny żydowskiej Kohnów) wpisuje się zarazem w szereg działań Kroniki dotyczących tożsamości miejsca.

Równolegle do wystawy w Kronice od 9 maja do 29 czerwca w katowickim Muzeum Śląskim trwa pokaz wspólnej pracy Patrycji Orzechowskiej i Rafała Urbackiego Miłość i Medycyna. Antologia, powstałej w ramach programu Projekt Metropolis, organizowanego przez Kronikę i Fundację Imago Mundi.

Patrycja Orzechowska (ur. 1974) - artystka wizualna używająca m.in. medium fotografii, kolażu, grafiki, filmu, instalacji. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku. Prace Patrycji Orzechowskiej były prezentowane na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Mieszka i pracuje w Gdańsku.
www.patrycjaorzechowska.comExhibition title Ciało w formie (Body in the form) outlines main threads of Patrycja Orzechowska’s art: physicality, human and phenomena mutual order, as well as objects’ life-span.
Show at Kronika presents artist’s recent works: collages, staged photographs and installations.

In the Kinderturnen collage series, Orzechowska uses photos from German coursebook Gymnastics for children. A miscellany of exercises in photos, displaying the use of gymnastic equipment in a kindergarten (original title Kinderturnen) issued in 1959. Artist orders children images (models in the book were children from the orphanage) into geometrical structures. Some remain purely abstract, while others, quite the contrary, are arranged into specific words like Haus or Home to indicate seemingly safe and orderly space. Similar to Robert Schumann’s Kinderszenen (Scenes from Childhood), references to childhood relate to the sentimental journey into the past but also to the oppressiveness of memories.

In her works, Patrycja Orzechowska refers also to performing arts and cooperates with gymnasts, dancers, and actors. Model in the photo series Homebody, a young woman, is performing yoga asanas set against objects of everyday use (chairs) and domestic space
.
Ciało w formie indicates body objectification (our self) in the form of various devices, both material and ideological. Numerous political systems, religions, as well as modernist art trends, have employed in the past, and are still employing seemingly anthropocentric way of visual thinking (Pythagorean mental cliché) and are inserting human figure into entirety forms accepted a priori, represented by geometric figures, crosses, stars or other symbolic structures that serve as controlling tools and ways of suppressing sexuality. At the same time artist picks up a thread of exercise and body training which, among others, constitute symptoms of current fitness dictate, as well as denial of death fear.

In her works, Patrycja Orzechowska aims also at restoration/maintaining life span of objects that lost their functionality. Similarly to old German book (archeology of photography), artist uses in her exhibited installations Szkielety (Skeletons) and Ściana (Wall), old lampshades, as well as used fireworks, while sustaining complete consistency of meaning derived from them : renewed light, flash, explosion, illumination… Last but not least, Szkielety installation, arranged in an old residential space of this institution in Bytom (once owned by Jewish family, Kohns) classifies as one of Kronika activities relating to place identity.

Simultaneously to Kronika exhibition, The Silesian Museum in Katowice from 9 May until 29 June presents Miłość i Medycyna. Antologia (Love and Medicine. Anthology), work created by Patrycja Orzechowska and Rafał Urbacki as a part of Projekt Metropolis (Metropolis Project) programme, organised by Kronika and The Imago Mundi Foundation.

Patrycja Orzechowska
(born 1974) – a visual artist, employing means such as: photography, collage, graphic design, film, as well as installation. A graduate of the Academy of Fine Arts in Gdansk. Her works have been displayed in numerous individual and collective exhibitions, domestically and abroad. Lives and works in Gdansk.
www.patrycjaorzechowska.com

Media

wystawy 2014

 • The Wall. Art Face To Face With Borders, Careof DOCVA w Mediolanie

  Artyści: Paweł Althamer, Wojciech Doroszuk, Magda Fabianczyk, Giuseppe Fanizza, Nina Fiocco and Metodo Salgari, Khaled Jarrar, Giovanni Morbin, Marina Naprushkina, Joanna Rajkowska, REP, Santiago Sier

  13.01 - 18.02.2015
  kurator: Stanisław Ruksza
  Careof DOCVA, Mediolan
 • NoPlace, Oslo: A Place Where We Could Go

  kolejna odsłona wystawy A Place Where We Could Go
  Galeria Noplace, Oslo, Norwegia

  12. - 21.12.2014
  kurator: Stanisław Ruksza, współpraca: Łukasz Trzciński
  NoPlace, Oslo
 • Paul Philipp Heinze. Nocturnal Times

  Instalacja audiowizualna Nocturnal Times Paula Philippa Heinze odsłania głębokie i nieoczywiste, a zarazem nieodłączne aspekty Black Metalu, które ujawniają moc przyciągającą do niego zróżnicowane gru

  29.11.2014 - 31.01.2015
  otwarcie 29 listopada 2014 (sobota) godz. 19:00
 • Jan Pfeiffer. Punkty wsparcia

  Projekt Punkty wsparcia podnosi wątek długofalowego podtrzymywania przy życiu idei, wizji oraz ich przekładania na wizualny język form i znaków, zadaje on również pytanie, jak można rozpoznać, że okre

  29.11.2014 - 31.01.2015
  kurator: Stanisław Ruksza
  otwarcie 29 listopada 2014 (sobota) godz. 19:00
 • Plica polonica

  udział biorą: Piotr Bujak, Bogna Burska, Hubert Czerepok, Maya Gordon, Katarzyna Górna & Jakub Majmurek, Michał Korchowiec, Jerzy Lewczyński, Zbigniew Libera, Jacek Niegoda, Dorota Nieznalska, Patrycj

  29.11.2014 - 31.01.2015
  kuratorzy: Stanisław Ruksza, Agata Cukierska
  otwarcie 29 listopada 2014 (sobota) godz. 19:00 + koncert Lautbild
 • STANZA. Rzeczywistości równoległe: Entropia przez czarną materię

  Projekt łączy trzy miejsca: Dudley (Anglia), Bytom (Polska) oraz Charleroi (Belgia). Są to trzy słynne regiony górnicze, zwane również „Czarnymi krajami" (Black Counties). W ramach pracy zobaczymy obr

  29.11.2014 - 31.01.2015
  koordynacja: Agata Gomolińska - Senczenko
  otwarcie 29 listopada 2014 (sobota) godz. 19:00 + koncert Lautbild
 • Michał Korchowiec. Cztery pory roku, lecz bez wiosny

  Wystawa Michała Korchowca Cztery pory roku, lecz bez wiosny składa się z monumentalnej, tytułowej instalacji interaktywnej oraz wyboru najnowszych obrazów artysty.

  27.09. - 08.11.2014
  kurator: Stanisław Ruksza
  koordynacja: Agata Gomolińska - Senczenko
 • Imagining Crisis

  udział biorą: Kimmo Alakunnas, Rossina Bossio, Mihai Grecu / Thibault Gleize, Shahar Marcus, Albert Merino, Oliver Pietsch, Ernesto Pombo / Chimene Costa, Provmyza (Galina/ Sergey), Masahiro Tsutani,

  11.07. - 23.08.2014
  kuratorka: Yunnia Yang
  koordynacja: Agata Cukierska
 • Stephanie Sujyco & Piotr Bujak. Dirty Works

  Dirty Works to wspólna inicjatywa Stephanie Sujyco i Piotra Bujaka, która składa się z gotowych już realizacji oraz prac work-in-progress, wykonywanych podczas trwania wystawy.

  11.07. - 23.08.2014
  kurator: Stanisław Ruksza
 • Marek Glinkowski. Węzeł

  Projekt Węzeł Marka Glinkowskiego nawiązuje do węzła kolejowego w Tarnowskich Górach, będącego przez ponad 150 lat strategicznym obiektem kolejowym na Górnym Śląsku i jednym z największych tego typu w

  w ramach programu Projekt Metropolis
  11.07. - 23.08.2014
  kurator: Stanisław Ruksza
 • Patrycja Orzechowska. Ciało w formie / Body in the form

  Tytuł wystawy Ciało w formie zarysowuje główne wątki sztuki Patrycji Orzechowskiej: cielesność, zagadnienia wzajemnego porządku ludzi i zjawisk, żywotność rzeczy. Pokaz w Kronice prezentuje prace z os

  10.05. - 28.06.2014
  kurator: Stanisław Ruksza
 • Łukasz Skąpski. Przaja moimu hajmatowi

  CSW Kronika w Bytomiu i Fundacja Imago Mundi zapraszają na wystawę w ramach cyklu A Place Where We Could Go (część programu Projekt Metropolis).

  artyści: Łukasz Skąpski oraz Ayuta, Rafał Bujnowski, Paw

  w ramach programu Projekt Metropolis
  08.03. - 12.04.2014
  kurator: Stanisław Ruksza
 • Andrzej Tobis. Dowody rzeczowe / Exhibits

  Wystawa Dowody rzeczowe składa się z najnowszych obrazów Andrzeja Tobisa  tworzących cykl, którego motywem spajającym są wymyślone, hipotetyczne rzeźby geometryczne. Dowody rzeczowe to zarazem powrót

  10.05. - 28.06.2014
  kurator: Stanisław Ruksza
 • A Place Where We Could Go

  Wystawa A Place Where We Could Go to premierowa odsłona ośmiu autonomicznych projektów (wystaw) Magdy Fabiańczyk, Erli S. Haralsdóttir, Larsa Holdhusa i Frederika Gruyaerta, Rafała Jakubowicza, Darri

  w ramach programu Projekt Metropolis
  08.03. - 26.04.2014
  kurator: Stanisław Ruksza
 • Katarzyna Bochenek. Wiele pytań, mało odpowiedzi

  Wystawa Katarzyny Bochenek jest wyborem prac powstałych w ramach cyklu Wiele pytań, mało odpowiedzi. W Kronice przybiorą formę plakatów i murali, czerpiących z estetyki szablonu, obrazowego haiku, poe

  08.03. - 26.04.2014
  kurator: Stanisław Ruksza