You are here:wydarzenia»archiwum wydarzeń»Autorskie oprowadzanie po wystawach

Autorskie oprowadzanie po wystawach

  • okres trwania: 23.07.2021 o godz. 18:00

23.07 o godzinie 18:00 zapraszamy serdecznie na oprowadzanie po bieżących wystawach w Kronice.

 

Adam Łucki oprowadzi po swojej wystawie "Twoje reguły czynią mnie drugim".

Projekt porusza problemy związane z ostracyzmem i opresją społeczną wobec Innego, z wykluczeniem, szeroko pojętą klasowością, marginalizacją i presją otoczenia. Wielowątkowa wystawa snuje narracje o poszukiwaniu swojego miejsca, lęku przed przyszłością w obliczu wizji zbliżającej się katastrofy ekologicznej, poszukiwaniu recepty na życie przy zachowaniu pełnej podmiotowości i wolności do samostanowienia. Stanowi też opowieść o relacji z matką jako figurą istotną w procesie odkrywania siebie, jak również dookreślania atawistycznego pragnienia bliskości: nieocenzurowanej, naturalnej i spójnej z potrzebami każdego człowieka. To osobliwe uniwersum stworzone z kilku potrzeb: akceptacji, bezpieczeństwa, kontaktu z naturą, egzystencjalnego komfortu, świadomości korzeni, a przede wszystkim potrzeby bycia z drugim człowiekiem.

 

... z kolei Grażyna M. Olszewska oprowadzi po wystawie "Mamidła.

Reżyserowanie sytuacji, przybieranie masek i konstruowanie własnego wizerunku to elementy spektaklu politycznego, które z powodzeniem wykorzystać można w procesie prywatnej emancypacji i przekraczania ograniczeń. Artystka łączy wątki społeczne z technologicznymi, ukazując w jaki sposób narzędzia funkcjonujące jednocześnie w polu sztuki, mediów i polityki wzmacniają możliwości autokreacji. Nowe technologie interesują ją nie tylko ze względu na możliwości zakłamywania rzeczywistości, ale też jako narzędzia do tworzenia jej kolejnych warstw i nakładania znaczeń. 

 

Obie wystawy trwają do 06.08.2021. 

 

wystawy bieżące